15/6/11

06. IDEES PRÈVIES - AVANTPROJECTE


QUÈ ÉS?
És la definició formal dels primers esboços del projecte, que en funció de les seves característiques, format per alguns dels següents elements: esquemes de plantes, alçats i seccions, la seva implantació en el terreny, quadre de superfícies útils i construïdes i una breu descripció dels criteris adoptats i objectius del projecte.

QUI HO POT DEMANAR?
Qualsevol persona (client).

AGENTS QUE INTERVENEN
Client-promotor: és obligatori facilitar la documentació i informació prèvia necessària per la redacció del projecte.
Arquitecte.

COSTOS ORIENTATIUS
Els honoraris dels tècnics no tenen barems, són lliures, però poden oscil·lar al voltant del 5% del total dels honoraris d'arquitecte superior. Depenent de les seves característiques, pot variar entre 5 i el 15% del Pressupost d'Execució Material – PEM.

OBSERVACIONS
l'Avantprojecte es un pas optatiu però molt recomanable.
Link: Definició PEM 


LEGISLACIÓ APLICABLE
Compliment de la normativa urbanística i de les ordenances municipals.
Prestacions de l'edifici segons:
Codi Tècnic de l'Edificació – CTE.
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Reial Decret Legislatiu 55/2009 del 7 d'abril, pel qual s'aprova les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Llei 18/2007 del 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario