10/6/11

11. PRESSUPOSTOS


Aquest es el moment on es coneix el cost real de la construcció, que a vegades obliga a revisar el projecte, amb el conseqüent increment de terminis i costos de projecte.

La tria dels industrials o empresses constructores es molt important, per evitar desviaments o increments inesperats, problemes relacionals entre els agents que intervenen, o problemes majors...

Hi ha dos fases d'aquesta etapa:

a. OFERTES DE CONSTRUCCIÓ

No hay comentarios:

Publicar un comentario