9/6/11

a. OFERTES DE CONSTRUCCIÓQUÈ ÉS?
Determina el cost econòmic de l'obra, està fet a partir dels amidaments que formen part del Projecte Executiu, i ha de seguir la seva estructura i ordenació, inclou despeses generals ni el benefici industrial.
Les dues modalitats de contractació mes habituals son:
Constructor principal: es l'agent que assumeix contractualment davant del client-promotor el compromís d'executar amb mitjans propis o aliens la totalitat de les obres. Existeix la possibilitat de fer un contracte claus en mà, per un preu tancat.
Contractació per partides: el client-promotor sol·licita una oferta econòmica als industrials per les diferents partides de l'obra, assumint el rol de constructor principal?

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor, el tècnics del projecte.

AGENTS QUE INTERVENEN
El client-promotor, contractistes, el tècnics del projecte.

COSTOS ORIENTATIUS
---

OBSERVACIONS
Es recomana sol·licitar un mínim de 2 o 3 ofertes pel posterior anàlisi i que incloguin una partida pressupostària específica de seguretat i salut (aproximadament un 3% del total).

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s'aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.

pas següent 

No hay comentarios:

Publicar un comentario