8/6/11

b. ANÀLISI D'OFERTES


QUÉ ÈS?
Es l'estudi comparatiu per partides de les diferents ofertes rebudes.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
El client-promotor, el tècnics.

COSTOS ORIENTATIUS
A negociar amb els tècnics.

OBSERVACIONS
Eventualment es pot contractar l'anàlisi i la prèvia sol·licitud d'ofertes, així com la contractació i posterior seguiment econòmic de l'obra al mateix equip de tècnics o a professionals externs.

LEGISLACIÓ APLICABLE
---

No hay comentarios:

Publicar un comentario