18/6/11

03. CONTRACTE DE COMPRAVENDA / ARRES


QUÈ ÉS?
És un contracte mitjançant el qual s'obliga al venedor a transferir la propietat del bé (solar) al comprador i s'obliga a aquest últim a pagar el preu establert.
Les condicions essencials són: consentiment, objecte cert i causa o obligació.
Contracte d'arres: les parts pacten la reserva de la compravenda, entreguen una quantitat en concepte de senyal.
Hi han 3 tipus de contracte d'arres:
Les confirmatòries: si una de les parts no compleix, l'altre pot exigir el compliment del contracte o la resolució amb la indemnització dels danys i perjudicis.
Penitencials: es pot rescindir el contracte perdent les arres el comprador o tornar-les per duplicat el venedor.
Penals: en cas d’incompliment d'algunes obligacions el fet de perdre les arres no deslliga de l'obligació del compliment del contracte.

QUI HO POT DEMANAR?
Tant el comprador com el venedor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Comprador, venedor.
És recomanable l'intervenció d'un advocat o un Api.

COSTOS ORIENTATIUS
Els honoraris de l'advocat estaran a partir dels 300 euros (redacció del contracte) i estan en funció de la complexitat
Per totes les gestions que fa un Api, fluctuen entre un 3 i un 5% del valor de la transacció (recerca del solar, gestions administratives tipus certificat de qualificació urbanística, nota simple registral..., liquidació d'impostos, etc.).

LEGISLACIÓ APLICABLE
Codigo Civil Español de l'any 1889, llibre IV, arts. 1124 i posteriors.