6/6/11

13. RESPONSABILITATS I GARANTIES


QUÈ ÉS?
Garantia desenal: durant els 10 anys següents comptats a partir de la data de recepció d’obra, s’haurà de garantir pels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin elements estructurals. Aquesta assegurança obligatòria requereix la contractació prèvia d’una OCT per el control de l’estructura.
Assegurança de caució: per garantir durant 1 any la reparació dels defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabats, pot ser substituït per la retenció del 5% de l’importa d’execució de les obres.
Tot risc construcció: és una assegurança voluntària que pot cobrir durant l’etapa de construcció, materials, desperfectes, robatoris, actes vandàlics i altres.

QUI HO POT DEMANAR?
El client-promotor.

AGENTS QUE INTERVENEN
Projectista: quan contracta els càlculs, estudis o informes a altres professionals, és directament responsable dels danys que puguin derivar-se, independentment de la repetició que pugui fer a tercers.
Constructor: respon directament dels danys materials causats a l’edifici derivats de la falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i altres persones que depenen d'ell. Respon directament dels danys materials causats en l’edifici per les deficiències dels productes de construcció adquirits o acceptats per ell.
Companya asseguradora
OCT – organisme de control tècnic: és una empresa reconeguda per l’asseguradora per realitzar el control tècnic per l’assegurança de danys de la construcció de l’estructura.
Asseguradora.

COSTOS ORIENTATIUS
Garantia desenal: oscil·la entre 800 i 1500 euros, depenent del valor del immoble i de les franquícies.
Tot risc construcció: al voltant de 1400 euros.
OCT: oscil·la entre 800 i 1500 euros, normalment una mica per sota de la garantia desenal.

OBSERVACIONS:
En el cas d’autopromoció es pot renunciar a la contractació de l’assegurança decennal i per tant de l'OCT. En el cas de voler vendre l’edificació abans del termini de 10 anys, té la limitació d’haver de contractar la garantia pels anys que quedin fins arribar als 10 anys, o bé tenir l’exoneració del comprador de constituir la garantia decennal.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial Decret Legislatiu 38/1999 del 5 de novembre, pel qual s’aprova la Ley de Ordenación de la Edificación – LOE i posteriors modificacions.
Codigo Civil Español de l'any 1889, llibre V, arts. 1001, 1003, 1004, 1106, 1124, 1258, 1544, 1588 i posteriors.
Codi Civil Català, llibre I.

No hay comentarios:

Publicar un comentario